Viziunea mea, Gândul și viziunea mea laguna-studio.ro92

viziunea mea

Colegiul Curții este format din câte un membru din fiecare stat membru și beneficiază de sprijinul adus de personalul instituției, în număr de aproximativ de angajați proveniți din toate statele membre ale UE. Activitatea noastră se bazează pe valorile descrise mai jos.

cum să restabiliți vederea

Independență Ne desfășurăm activitatea liber de orice influențe care ne-ar putea compromite raționamentul profesional sau care ar putea fi considerate de natură să ne compromită raționamentul profesional. Transparență Ne facem cunoscute constatările prin intermediul viziunea mea rapoarte clare, viziunea mea și accesibile, publicate în toate limbile UE, cu respectarea cerințelor în materie de confidențialitate și de protecție a datelor.

vitamine din Japonia pentru vedere

Profesionalism În conformitate cu standardele internaționale de audit, dobândim, dezvoltăm și menținem cele mai înalte niveluri de cunoștințe, expertiză și competențe, în ceea ce privește atât profesia de auditor public, cât și gestiunea financiară și gestiunea politicilor UE.

Misiune Viziunea mea activități de audit independente, profesioniste și cu impact, evaluăm economicitatea, eficacitatea, eficiența, legalitatea și regularitatea acțiunilor UE cu scopul de a îmbunătăți răspunderea de gestiune, transparența și gestiunea financiară, consolidând astfel încrederea cetățenilor și răspunzând în mod eficace la provocările actuale și viitoare cu care UE se confruntă sau se va confrunta.

Viziune Ne propunem să fim un lider în profesia de auditor public și să contribuim la o Uniune Europeană mai rezilientă și mai sustenabilă, care apără valorile pe care se bazează.

vederi de oameni celebri

Citițiși