Metodele de vizualizare a organelor de cercetare

metodele de vizualizare a organelor de cercetare

Unele aspecte practice privind metodele speciale de supraveghere sau cercetare Metode de supraveghere tehnică și alte metode speciale de supraveghere sau cercetare. Metodele speciale de supraveghere și cercetare sunt de două categorii: metode de supraveghere tehnică și alte metode speciale de supraveghere și cercetare.

Potrivit art. Celelalte metode, respectiv obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane, reținerea, predarea sau percheziționarea trimiterilor poștale, utilizarea investigatorilor sub acoperire și a colaboratorilor, participarea autorizată la anumite activități, livrarea supravegheată și obținerea datelor de trafic și de localizare prelucrate de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice ori furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, reprezintă alte metode de supraveghere sau cercetare.

S-a menționat în literatura de specialitate metodele de vizualizare a organelor de cercetare că toate metodele de supraveghere tehnică vizează o monitorizare în timp real, ceea ce nu este întrutotul adevărat întrucât accesul la un sistem informatic poate să vizeze și accesarea unor date deja existente în sistemul în care se pătrunde în scopul descoperirii probelor.

Pe de altă parte, există și alte metode de supraveghere și cercetare care pot viza monitorizarea în timp real cum ar percheziționarea trimiterilor poștale sau obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane, în varianta în care se au în vedere tranzacțiile viitoare.

În realitate, aspectul caracteristic metodelor de supraveghere tehnică este, în primul rând, reglementarea comună a procedurii de autorizare articolele și din Cpp în contrast cu procedurile eterogene ale celorlalte metode speciale de supraveghere sau cercetare. Pe de altă parte, măsurile de supraveghere tehnică sunt puse în executare de organele de urmărire penală cu ajutorul unor aparaturi specifice, de natură tehnică, pe când celelalte metode nu presupun deținerea de către organele de urmărire penală a unei asemenea aparaturi.

Pot fi dispuse metodele speciale de supraveghere sau cercetare în faza de cameră preliminară sau în faza de judecată? Întrucât procedurile de obținere a metodelor speciale de supraveghere și cercetare presupun intervenția judecătorului de drepturi și libertăți sau, prin excepție, a procurorului, ele sunt specifice fazei de urmărire penală.

Spre exemplu, în situația în care inculpatul ar invoca în apărare anumite aspecte care prin verificarea datelor de trafic sau localizare ar putea duce la achitarea sa, în mod evident instanța trebuie să aibă posibilitatea de a solicita aceste date.

Deși dintr-o scăpare a legiuitorului nu s-a prevăzut în mod expres posibilitatea administrării acestora și în cursul cercetării judecătorești, trebuie admis faptul că unele din acestea pot și trebuie să fie administrate chiar de instanță.

diferença entre miopia hipermetropia e astigmatismo

În acest sens, pot fi avute în vedere dispozițiile art. Astfel, probele administrate în cursul urmăririi penale pot fi administrate din oficiu de către instanță, dacă apreciază că este necesar pentru aflarea adevărului și justa soluționare a cauzei alineatul 8. Procurorul, persoana vătămată și părțile pot cere administrarea de probe noi și în cursul cercetării judecătorești alineatul 9.

Instanța poate dispune din oficiu administrarea de probe necesare pentru aflarea adevărului și justa soluționare a cauzei alineatul Se poate recurge la măsura accesului la un sistem informatic în vederea interceptării comunicațiilor? În dezacord cu această opinie, consider că răspunsul ar trebui să fie negativ, deoarece din definiția pe care a dat-o legiuitorul accesului la un sistem informatic rezultă că măsura de supraveghere tehnică se poate lua doar în scopul identificării de probe, nu și pentru a pune în executare o altă măsură de supraveghere tehnică.

De multe ori se fac confuzii între luarea unei măsuri și punerea ei în executare. Propunerea unei măsuri de către procuror, respectiv luarea măsurii de către judecătorul de drepturi și libertăți nu trebuie să conțină și modul de punere în executare a acesteia, articolele și Cpp neinstituind vreo obligație în acest sens. Singura excepție, prevăzută în mod expres, o constituie situația în care este necesară pătrunderea într-un spațiu privat pentru punerea în executare a măsurii de supraveghere video, audio sau prin fotografiere.

Cu privire la punerea în executare, art. Interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanță art. Prin interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare se înțelege interceptarea, accesul, monitorizarea, colectarea sau înregistrarea comunicărilor efectuate prin telefon, sistem informatic ori prin orice alt mijloc de comunicare.

Datele de trafic sunt orice date prelucrate în scopul transmiterii unei comunicări printr-o rețea de comunicații electronice iar datele de localizare sunt cele care indică poziția geografică a echipamentului terminal al utilizatorului unui serviciu de comunicații electronice destinat publicului.

Doar interceptarea este o măsură de supraveghere tehnică, potrivit at. Obținerea datelor de trafic este o metodele de vizualizare a organelor de cercetare specială de cercetare. Interceptarea vizează întotdeauna o comunicare viitoare, care va avea loc după emiterea mandatului de supraveghere tehnică, pe când obținerea datelor de trafic are legătură o situație din trecut, cu date deja deținute de operator la momentul emiterii mandatului tocmai de aceea, legiuitorul nu a prevăzut o durată a mandatului, cum este aceea de 30 de zile de la interceptare.

Aceste date sunt stocate maximum 3 ani articolul 5 alin. Datele pot privi, în cazul unei comunicări metoda naturală de restaurare a vederii, numărul de telefon apelant, numărul de telefon apelat, numele și adresele utilizatorilor, IMEI-uriele, data și ora de început și de sfârșit a comunicației sau datele de localizare.

În practică, cele două măsuri sunt adesea folosite împreună. Spre exemplu, în cazul săvârșirii unei infracțiuni de furt calificat prevăzută de art. În acest sens, dacă există suspiciuni că o persoană are legătură cu săvârșirea infracțiunii, pot fi obținute datele de trafic pentru a descoperi care sunt posturile telefonice care au apelat-o sau pe care le-a apelat într-o anumită perioadă dar și celula de telefonie mobilă pe raza căreia a fost localizată în acel timp.

Totodată, poate fi autorizată interceptarea telefonului acestei persoane, măsură care va avea în vedere conversațiile pe care aceasta le va purta cu Kashpirovsky despre viziune persoane ulterior emiterii mandatului, scopul luării măsurii putând să fie identificarea tuturor participanților la săvârșirea infracțiunii.

Procedurile de autorizare a celor două măsuri sunt diferite astfel că în practică ele sunt solicitate separat judecătorului de drepturi și libertăți. Prin supraveghere video, audio sau prin fotografiere se înțelege fotografierea persoanelor, observarea sau înregistrarea conversațiilor, mișcărilor ori a altor activități ale acestora.

În cazul interceptării, comunicarea are loc între două sau mai multe persoane, aflate în locuri diferite și care dețin anumite dispozitive cel mai adesea telefoane cu ajutorul cărora intră în legătură. În cazul supravegherii, comunicarea dintre persoane nu are loc prin folosirea de dispozitive, ci față în față, iar activitatea nu se efectuează prin intermediul dispozitivelor deținute de persoana sau persoanele vizate, ci cu ajutorul aparaturii tehnice aparținând organelor de urmărire penală, de aceea măsura mai este denumită și supraveghere în mediul ambiental.

Supravegherea poate să vizeze o comunicare ambientală cu alte persoane dar și celelalte activități ale persoanei vizate locuri frecventate, autoturisme folosite, modul de operare etc. În practică, de multe ori, cele două măsuri sunt solicitate și autorizate împreună. Întrucât ambele sunt măsuri de supraveghere tehnică iar procedura este aceeași procurorul întocmește un singur referat iar judecătorul de drepturi și libertăți emite o singură încheiere mandatele se emit însă separat, pentru fiecare măsură autorizată.

Accesul la un sistem informatic art. În esență, conținutul celor două măsuri nu diferă, ambele presupunând cercetarea unui sistem informatic. Prin acces la un sistem informatic se înțelege pătrunderea într-un sistem informatic sau mijloc de stocare a datelor informatice fie direct, fie de la distanță, prin intermediul unor programe specializate ori prin intermediul unei rețele, în scopul de a identifica probe.

Prin percheziție în sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice se înțelege procedeul de cercetare, descoperire, identificare și strângere a probelor stocate într-un sistem informatic sau suport de stocare a datelor informatice, realizat prin intermediul unor mijloace tehnice și proceduri adecvate, de natură să asigure integritatea informațiilor conținute de acestea.

Deosebirea dintre cele două măsuri are în vedere, în principal, faptul că, în ceea ce privește accesul la un sistem informatic, activitatea se desfășoară pe ascuns, fără știința persoanei vizate, spre deosebire de percheziția informatică, activitate care se desfășoară nu doar cu știința persoanei vizate ci chiar cu participarea acesteia.

Evident, în mod corelativ, sunt diferite și procedura de autorizare, dar și modalitatea de punere în executare a celor două măsuri Spre exemplu, dacă se efectuează o percheziție domiciliară și se descoperă o tabletă se va putea efectua ulterior, cu respectarea procedurii prevăzute, și o percheziție informatică. Dacă însă înainte de efectuarea percheziției domiciliare organele de urmărire penală ar dori să intre în posesia unor date de pe acea tabletă și au obținut mandatul de acces la un sistem informatic de la judecătorul de drepturi și libertăți, obiecte pentru îmbunătățirea vederii să acceseze tableta de la distanță sau în mod direct — în măsura în care au acces la aceasta, fără știința persoanei vizate.

Pătrunderea într-un spațiu privat pentru punerea în executare a măsurii de supraveghere video, audio sau prin fotografiere art. În cazul măsurii supravegherii video, audio sau prin fotografiere, dacă se solicită și încuviințarea ca organele de urmărire penală să pătrundă în spații private indicate, pentru a activa sau a dezactiva mijloacele tehnice ce urmează a fi folosite pentru executarea măsurii supravegherii tehnice acest aspect trebuie menționat în referatul prin care procurorul propune luarea măsurii iar dacă judecătorul de drepturi și libertăți va autoriza acest aspect va face în încheiere mențiuni în acest sens.

Scopul oricărei cercetări este de a ajuta medicul curant și pacientul să înțeleagă problema care îl face să caute ajutor. Prin urmare, ultrasunetele din clinica noastră sunt subordonate chiar acestei sarcini. Vom ajuta să ghidăm pacientul și medicul curant în alegerea tehnicii adecvate pentru examinare, vom explica algoritmul de căutare a diagnosticului și vom oferi sfaturi cu privire la studiul efectuat, vom recomanda metodele de cercetare suplimentare necesare sau pur și simplu liniștim pacientul. Stimularea dominantă în munca noastră este interesul nostru pentru afacerea pe care o desfășurăm.

Această activitate nu poate fi asimilată unei percheziții, ea se va limita la o pătrundere ascunsă într-un spațiu privat și la montarea iar la final demontarea aparaturii de supraveghere, deci nu presupune nicio activitate de căutare. Prin urmare, dacă în momentele desfășurării activităților de activare sau dezactivare, organele care pun în executare o asemenea măsură ar observa fără să o caute în niciun fel o probă foarte importantă pentru cauză, nu o pot ridica, trebuind să o lase în locul respectiv fără să intervină în niciun fel asupra ei.

Însă acest aspect poate fi consemnat în procesul-verbal întocmit referitor la desfășurarea activităților și pe metodele de vizualizare a organelor de cercetare acestuia va putea fi solicitată o percheziție domiciliară.

Meniu cont utilizator

Dacă obiectul nu ar mai fi găsit cu prilejul percheziției domiciliare se poate avea în vedere audierea persoanelor care l-au observat, în calitate de martori. Localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice alin. În contextul art. Prin urmare, localizarea prevăzută de art. Această localizare se efectuează ulterior emiterii mandatului de supraveghere tehnică de către judecătorul de drepturi și libertăți, pe durata stabilită de acesta de regulă, 30 de zile. În schimb, datele de localizare prevăzute de art.

Ele vizează deci o situație trecută iar emiterea mandatului are drept consecință posibilitatea accesării lor. Prin urmare, în practică, articolul Cpp poate fi folosit, în principal, pentru determinarea geografică a razei celulei telefonice unde se afla o persoană la momentul săvârșirii infracțiunii. Pe de altă parte, articolul alin.

Dacă într-o cauză se vizează folosirea ambelor metode ele vor fi solicitate de procuror prin referate separate, deoarece procedurile de obținere sunt diferite.

Meniu de navigare

Spre deosebire de măsura localizării sau urmăririi prin mijloace tehnice, care metodele de vizualizare a organelor de cercetare caz de urgență poate fi autorizată și de procuror pentru o durată de 48 de ore, măsura obținerii datelor de localizare nu poate fi dispusă în niciun context de către procuror, întrucât legiuitorul nu a prevăzut în mod expres această posibilitate.

Obținerea datelor de trafic și de localizare prelucrate de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice ori furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului art. Prin urmare, art. Reținerea, predarea sau percheziționarea trimiterilor poștale alin.

Prin percheziționarea trimiterilor poștale se înțelege verificarea, prin mijloace fizice sau tehnice, a scrisorilor, a altor trimiteri poștale sau a obiectelor transmise prin orice alt mijloc. Ca urmare, spre deosebire de percheziția domiciliară, această măsură nu privește domiciliul unei persoane și se refacerea injecțiilor vizuale întotdeauna fără știrea persoanei vizate.

Cuvinte cheie de căutare

Măsura reținerii, predării sau percheziționării trimiterilor poștale se poate lua doar în situația în care lucrurile trimise se află în posesia unităților poștale sau de transport sau a altor persoane care efectuează în mod legal transportul. În cazul în care cu prilejul efectuării unei percheziții domiciliare organele judiciare descoperă în casa persoanei vizate scrisori nedeschise sau alte bunuri care au făcut obiectul unor trimiteri poștale pot să le deschidă și să le verifice în temeiul autorizației de percheziție domiciliară, nu mai este necesară și obținerea unui mandat care să vizeze percheziționarea trimiterilor poștale întrucât acestea deja nu se mai află în posesia persoanelor fizice sau juridice care efectuează în mod legal transportul.

Dacă bunul este transportat de o persoană fizică sau juridică care nu are în atribuții transportul bunurilor pot fi folosite procedeele probatorii ale percheziției domiciliare, percheziției corporale sau ridicării de obiecte sau înscrisuri. Spre deosebire de percheziția domiciliară, măsura percheziționării trimiterilor poștale poate fi dispusă, în cazuri urgente, și de procuror.

Obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane art. Obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane poate privi, pe declarațiile oftalmologilor o parte, activități care au fost efectuate anterior solicitării măsurii, context miopie chirurgicală oculară video care mandatul prin care judecătorul de drepturi și libertăți autorizează măsura va cuprinde inclusiv perioada vizată — care nu este limitată în timp de legiuitor.

Într-o asemenea situație nu putem vorbi de posibilitatea prelungirii măsurii iar dacă procurorul apreciază că îi sunt necesare datele financiare ale unei alte metodele de vizualizare a organelor de cercetare de timp decât cea pentru care s-a obținut mandatul inițial sau cu privire la alte elemente spre exemplu, descoperă noi conturiva trebui să solicite emiterea unui nou mandat.

Dar, pe de altă parte, obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane poate privi și activități care urmează să fie efectuate, situație în care mandatul va fi emis pentru o perioadă de maximum 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii.

Imagistica prin Rezonanta Magnetica & Tomografie Computerizata

În caz de urgență, măsura poate fi autorizată și de procuror. În ceea ce privește obținerea de date privind situația financiară a unei persoane trebuie arătat că, spre deosebire de măsura de obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane, este limitată la un anumit tip de date existența unor conturi și conținutul unor conturi, nu și rulajul acestora — care constă în intrările și ieșirile sumelor de banise ia de procuror fără intervenția judecătorului de drepturi și libertăți și poate privi doar datele existente la momentul dispunerii măsurii, nu și date viitoare.

În cazul în care există indicii că se pregătește săvârșirea unei infracțiuni iar organele de urmărire penală solicită măsuri de supraveghere tehnică trebuie începută urmărirea penală in rem? Este obligatorie începerea urmăririi penale cu privire la faptă ori de câte ori este solicitată luarea unor măsuri speciale de supraveghere sau cercetare. În prezent, Codul de procedură penală conferă posibilitatea organelor de urmărire penală să înceapă urmărirea penală cu privire la faptă chiar dacă fapta nu este efectiv săvârșită.

Dacă se intenționează accesarea unui mail metoda va fi aceea interceptării comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanță sau accesului la un proverb de viziune informatic? Cu privire la această idee trebuie făcute totuși câteva observații. În primul rând, mailul nu este un sistem informatic [4].

Prin sistem informatic se înțelege orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate ori aflate în relație viilma luule despre viziune, dintre care unul sau mai multe asigură prelucrarea automată a datelor, cu ajutorul unui program informatic art.

a avut probleme de vedere

Deci sistemul informatic este un dispozitiv calculatorul, tableta, smartphonul iar căsuța de mail nu reprezintă un dispozitiv. Tot atât de adevărat este însă faptul că poșta electronică nu poate fi accesată decât de pe un dispozitiv care reprezintă un sistem informatic.

Prin urmare, dacă organele judiciare doresc să aibă acces la mailurile unei persoane și au suficiente date de identificare ale dispozitivului de pe care sunt expediate sau primite, pot solicita accesul la sistemul informatic respectiv.

Punerea în executare a acestei măsuri le va putea asigura nu doar accesul la căsuța poștală dar și la alte date informatice existente în dispozitiv. De asemenea, vor putea avea acces nu doar la mailurile viitoare pe durata pe care s-a emis mandatul, de regulă 30 de zile dar și la mailurile recepționate anterior, în măsura în care mai există pe dispozitiv.

Dacă însă organele judiciare nu au datele de identificare ale dispozitivului de pe care sunt expediate sau primite mailurile cunosc doar adresa de mail a persoanei singura variantă de lucru este aceea a măsurii de supraveghere tehnică a interceptării comunicațiilor ori a oricărui alt tip de comunicare de la distanță, cu precizarea că, în această situație, nu vor putea accesa decât mailurile ulterioare emiterii mandatului.

În practică, de multe ori sunt solicitate și dispuse prin aceleași acte ambele măsuri, întrucât fiind ambele metode de supraveghere tehnică procedura este aceeași. În situația transmiterii directe de către o persoană pe Facebook organele judiciare pot valorifica metodele de vizualizare a organelor de cercetare înregistrare a transmisiunii?

Presupunând că nu există un mandat de interceptare a comunicărilor sau de acces la sistemul informatic pe care există aplicația respectivă, în situația în care înregistrarea transmisiunii sau accesarea ulterioară a acesteia este realizată de o altă persoană, pot fi folosite dispozițiile articolului alin. În această situație, cel care pune înregistrările la dispoziția organelor judiciare va fi audiat ca martor și se va întocmi un proces-verbal cu privire la remiterea imaginilor către organele judiciare.

În situația în care transmisiunea este publică și nerestricționată, fiind observată și de organele judiciare, înregistrarea ei poate fi valorificată chiar și printr-un proces-verbal vizând constatările personale ale acestora, iar o copie a înregistrării va fi atașată procesului-verbal. Situația este similară și în ceea ce privește alte transmisiuni online. O persoană care face parte din organele poliției judiciare se poate împrieteni pe Facebook cu o persoană în scopul obținerii de probe?

Dacă postările persoanei sunt publice și nerestricționate poate fi întocmit un proces-verbal cu aspectele constatate, nefiind necesară nici măcar împrietenirea pe Facebook. Dacă însă postările sunt restricționate pot fi vizionate doar de prieteni sau de o parte din prieteni și se urmărește obținerea legală de probe, singura variantă este aceea ca polițistului să i se confere calitatea de investigator sub acoperire, dacă sunt întrunite condițiile prevăzute în art.

Într-o asemenea situație, în temeiul art. Dacă însă nu sunt întrunite condițiile pentru introducerea în cauză a unui investigator sub acoperire polițistul se poate totuși împrieteni pe Facebook cu persoana vizată acest ochi viziune privi ochi distanță nu poate fi interzisdar nu va putea produce probe.

Dacă organele de urmărire penală supraveghează o persoană, în spațiul public, fără a o filma este necesare vreo autorizare? Organele de urmărire penală pot efectua activități de supraveghere în spațiul public și fără autorizarea judecătorului de drepturi și libertăți în situațiile în care nu au în vedere și efectuarea de înregistrări audio-video sau fotografii, context în care pot întocmi procese-verbale cu privire la aspectele constatate personal.

DIAGNOSTIC ULTRASUNET

Aceste situații ar trebui să fie însă unele de excepție pentru că obținerea unor probe solide ca urmare a acestei activități este dificil de realizat în absența unor mijloace tehnice.

În cazul în care organele de poliție surprind în flagrant o persoană care săvârșește o infracțiune au nevoie de o autorizație specială pentru a filma activitatea desfășurată? Infracțiunea flagrantă art. Este considerată flagrantă și infracțiunea al cărei făptuitor, imediat după săvârșire, este urmărit de organele de ordine publică și de siguranță națională, de persoana vătămată, de martorii oculari sau de strigătul public ori prezintă urme care justifică suspiciunea rezonabilă că ar fi săvârșit infracțiunea sau este surprins aproape de locul comiterii infracțiunii cu arme, instrumente sau orice alte obiecte de natură a-l presupune participant la infracțiune.

Am 55 de vitamine pentru vedere

În cazul infracțiunii flagrante, organele de ordine publică și siguranță națională întocmesc un proces-verbal, în care consemnează toate aspectele constatate și activitățile desfășurate, pe care îl înaintează de îndată organului de urmărire penală. De asemenea, potrivit art. După cum se poate observa, în cazul acestor infracțiuni, activitățile sunt surprinse de cele mai multe ori în plină desfășurare, organele judiciare neavând, în esență, date anterioare și implicit nici posibilitatea de a solicita anterior măsuri de supraveghere tehnică.

De aceea, ar fi absurd să considerăm că o filmare efectuată la momentul surprinderii în flagrant, la momentele urmăririi și prinderii sau cu privire la percheziția corporală efectuată nu ar fi legală. Dacă este prevăzut faptul că orice alte înregistrări pot constitui mijloace de probă dacă nu sunt interzise de lege art. Fiind efectuate în afara cadrului procesual, cum vor fi valorificate din punct de vedere probator înregistrările prevăzute de art. În conformitate cu dispozițiile art.

De asemenea, orice alte înregistrări pot constitui mijloace de probă dacă nu sunt interzise de lege. Efectuarea acestor înregistrări este extrajudiciară anterioară procesului penal sau chiar concomitentă acestuia dar fără intervenția organelor judiciare. Este binecunoscut faptul că probele se administrează în timpul procesului penal, deci după începerea urmăririi penale cu privire la faptă.

Acest principiu este aplicabil doar organelor judiciare, întrucât ele sunt cele care administrează probe. Există însă și excepții de la acest principiu, cum ar fi situația prevăzută de articolul alin. Deși în situația dată poate părea paradoxal că legiuitorul califică înregistrarea ca mijloc de probă în condițiile în care realizarea este extrajudiciară totuși trebuie observat că în cadrul procesului penal valorificarea ei se va produce printr-un proces-verbal de ridicare încheiat de organele de urmărire penală la momentul în care îi este pusă la dispoziție de părți sau alte persoane prin intermediul procedeului probatoriu al ridicării de obiecte sau înscrisuri, care potrivit art.

Metoda instantanee de eliberare blocurilor emoționale și mentale.

De asemenea, se realizează și proces verbal de vizionare a acestor înregistrări, care se întocmește în temeiul art. Aceste procese-verbale sunt, la rândul lor, mijloace de probă. Poate fi solicitată măsura privind obținerea datelor de trafic și de localizare prelucrate de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice ori furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului art.

Pot fi folosite datele de trafic și localizare și în alte cauze? Spre deosebire de măsurile de supraveghere tehnică, la care se prevede că pot viza inclusiv pregătirea săvârșirii unei infracțiuni, în această situație legiuitorul s-a referit doar la săvârșirea unei infracțiuni.

Deși pare a fi o scăpare a legiuitorului întrucât măsura obținerii datelor de trafic și localizare este mai puțin intruzivă decât o măsură de supraveghere tehnicătextul trebuie interpretat în mod strict. De ce se numește miopia asemenea, întrucât nu există o dispoziție expresă, așa cum există în situația măsurilor de supraveghere tehnică, aceste date nu metodele de vizualizare a organelor de cercetare fi folosite și în alte cauze ca mijloace de probă.

În ce măsură se pot solicita, în temeiul art. Problema de drept a fost metodele de vizualizare a organelor de cercetare la întâlnirea din anul a președinților secțiilor penale ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel, dedicată discutării aspectelor de practică neunitară în materia dreptului penal și dreptului procesual penal.

Pe de altă parte, conservarea datelor informatice, prevăzută de art. Or, această ultimă categorie include și rețele de socializare de tip Facebook.

Citițiși