Materiale didactice pentru dezvoltarea viziunii.

materiale didactice pentru dezvoltarea viziunii

materiale didactice pentru dezvoltarea viziunii clipiți și îmbunătățiți vederea

Materiale Didactice FMF Material didactic pentru dezvoltarea viziunii Întreaga activitate va fi organizată de aşa manieră încât să se creeze în şcoala noastră un mediu educaţional profesionist, la standarde de performanţă şi morale înalte. Va fi stimulată dezvoltarea parteneriatelora colaborărilor interne şi externe care să promoveze valorile europene, munca în echipă, civismul, dialogul intercultural.

Misiunea şcolii Misiunea noastră este dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim; punem accentul pe dezvoltarea valorilor promovate prin filosofia educaţională a şcolii şi a competenţelor cheie care îi permit să devină un cetăţean implicat şi responsabil in societatea bazată pe cunoaştere, un subiect activ al învăţării pe tot parcursul vieţii.

materiale didactice pentru dezvoltarea viziunii apă vie și moartă și vedere

Dezvoltarea unui climat educaţional care să ducă la motivarea elevilor în a deveni parteneri activi în propria formare ca şi în dobândirea de priceperi şi deprinderi care să le permită continuarea învăţării şi formării de-a lungul întregii vieţi; Dezvoltarea la elevi a abilităţilor de utilizare a tehnologiei informaţiei şi comunicării TIC Dezvoltarea învăţămantului incluziv, oferirea de şanse egale la educaţie tuturor elevilor deoarece şcoala noastră are ca scop atragerea elevului spre educaţie, indiferent de mediul social din care provine, de capacităţile sale intelectuale, de etnie sau religie.

Dezvoltarea unei culturi organizaţionale care stimulează comunicarea deschisă, cooperarea cu instituţii locale, naţionale şi europene.

Viziune-Misiune-Tinte — Liceul Tehnologic Râșnov Material didactic privind dezvoltarea viziunii, materiale didactice - Deutsch-Übersetzung — Linguee Wörterbuch Mergi la conţinutul principal Misiunea Institutului Naţional de Statistică Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. Viziunea Institutului Naţional de Statistică Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE. Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS: Orientarea către utilizator; Eficienţa în raport cu procesele statistice; Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială; Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice; Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice; Cooperarea în domeniul statisticii oficiale; Respectarea nevoilor furnizorilor de date; Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică; Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Valori promovate Bunatatea — a arata grija si compasiune, prietenie si generozitate fata de ceilalti. Respectul — a arata consideratie fata de oameni, fata de autoritati, fata de proprietate si, nu în ultimul rând, fata de propria persoana.

materiale didactice pentru dezvoltarea viziunii Ilinskaya M în restaurarea vederii

Curajul — a avea puterea de a face ceea ce este bine si de a-si urma propria constiinta. Integritatea — a avea puterea interioara de a spune adevarul, de a actiona materiale didactice pentru dezvoltarea viziunii în gând si în fapta.

Judecata înteleapta — a defini si a întelege scopurile valoroase si a stabili prioritatile; a gândi prin prisma consecintelor actiunilor si a fundamenta deciziile pe întelepciunea practica. Perseverenta — a fi consecvent si a gasi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultatilor, a esecurilor personale.

materiale didactice pentru dezvoltarea viziunii cum să păstrăm vederea în timpul nostru

Responsabilitatea — a duce la îndeplinire cu consecventa obligatiile care revin fiecaruia, asumarea raspunderii pentru propriile actiuni. Autodisciplina — a avea control asupra propriilor actiuni, cuvinte, dorinte, impulsuri si a avea un comportament adecvat oricarei situatii; a da tot ce material didactic pentru dezvoltarea viziunii mai bun în orice împrejurare.

Navigare în articole.

materiale didactice pentru dezvoltarea viziunii depășirea deficienței vizuale

Citițiși