Diagrame de teste oculare neobișnuite

diagrame de teste oculare neobișnuite

Determinarea constantei de disociere necesită o măsură a concentrațiilor formelor disociate și nedisociate ale substanței chimice. În cazul specific descris în prezenta metodă de testare, substanța se comportă ca un acid sau ca o bază, iar determinarea se efectuează cel mai convenabil prin stabilirea concentrațiilor relative ale formelor ionizate și neionizate ale substanței și a pH-ului soluției.

Unele substanțe prezintă mai mult de o constantă de disociere și ecuații similare pot fi dezvoltate. Criterii de calitate Repetabilitate Constanta de disociere se reproduce cel puțin trei determinări cu o precizie de ± 0,1 unități logaritmice.

Una dintre acestea implică titrarea unei cantități cunoscute de substanță cu un acid sau o bază standard, după caz; cealaltă implică determinarea concentrației relative a formelor ionizate și neionizate și a dependenței acesteia de pH.

Preparate Metodele bazate pe principiile menționate pot fi clasificate ca proceduri de titrare, spectrofotometrice și conductometrice. Soluții de testare Pentru metoda de titrare și metoda conductometrică, substanța chimică se dizolvă în apă distilată.

Pentru metoda spectrofotometrică și pentru alte metode, sunt utilizate soluții tampon. Concentrația substanței testate nu trebuie să depășească cea mai mică valoare dintre 0,01 M sau jumătate din concentrația de saturare, iar pentru crearea soluțiilor se diagrame de teste oculare neobișnuite cea mai pură formă disponibilă de substanță.

În cazul în care substanța este greu solubilă, aceasta se poate dizolva într-o cantitate mică de solvent miscibil în apă înainte diagrame de teste oculare neobișnuite a se adăuga la concentrațiile indicate mai sus. Soluțiile se verifică pentru a detecta prezența emulsiilor cu ajutorul unui fascicul Tyndall, în special în cazul în care a fost utilizat un cosolvent pentru a crește solubilitatea.

Cât de departe poate vedea o persoană cu o vedere excelentă?

În cazul în care sunt utilizate soluții tampon, concentrația tampon nu trebuie să depășească 0,05 M. Condițiile de testare Temperatura Temperatura se controlează la cel puțin ± 1 °C. Determinarea se efectuează de preferință la 20 °C.

În cazul în care se suspectează o dependență semnificativă de temperatură, determinarea se efectuează la cel puțin două alte temperaturi. În acest caz, intervalele de temperatură trebuie să fie de 10 °C, iar controlul temperaturii, de ± 0,1 °C. Analize Metoda va fi determinată de natura substanței testate. Aceasta trebuie să fie suficient de sensibilă pentru a permite determinarea diferitelor tipuri la fiecare concentrație de soluție testată.

Desfășurarea testării Metoda de titrare Soluția cum arată viziunea minus 10 testat se determină prin titrare cu o soluție standard bazică sau acidă, după caz, măsurând pH-ul după fiecare adăugare de soluție de titrare.

Glaucomul: Test nou care poate preveni orbirea

Cel puțin 10 adăugări suplimentare trebuie efectuate până la punctul de echivalență. În cazul în care echilibrul este atins suficient de rapid, se poate utiliza un potențiometru cu înregistrare. Pentru această metodă, atât cantitatea totală de substanță, cât și concentrația acesteia trebuie să fie cunoscute cu exactitate.

diagrame de teste oculare neobișnuite

Trebuie luate măsuri de precauție pentru a exclude dioxidul de carbon. Detaliile procedurii, măsurile de precauție, precum și metodele de calcul sunt prezentate în testări standard, de exemplu referințele bibliografice 1234. Metoda spectrofotometrică O lungime de undă este constatată în cazul în care formele ionizate și neionizate ale substanței au coeficienți de extincție diferiți în mod considerabil.

Acest lucru poate fi realizat fie prin adăugarea de acid concentrat bază la un volum relativ mare de soluție a substanței într-o soluție tampon cu mai multe componente, inițial cu valoare ridicată scăzută a pH-ului referința 5 sau prin adăugarea de volume egale dintr-o soluție mamă de substanță în, de exemplu, apă, metanol, la volume constante de diferite soluții tampon care acoperă intervalul de pH dorit.

Din valorile pH-ului diagrame de teste oculare neobișnuite cele de absorbție la lungimea de undă aleasă, este calculat un număr suficient de valori de pKa utilizând datele pentru minim 5 pH-uri în care substanța este ionizată cel puțin 10 procente și cel mult 90 de procente.

Diagramă cu dimensiunea scrisorii pentru examinarea ochilor

Detalii experimentale suplimentare și metoda de calcul sunt prezentate în referința 1. Metoda conductometrică Utilizând o celulă cu o constantă celulară mică, cunoscută, se măsoară nivelul de conductivitate al unei soluții de aproximativ 0,1 M de substanță de testat în apă de conductibilitate.

diagrame de teste oculare neobișnuite

De asemenea, se măsoară conductivitățile unei serii de diluții ale acestei soluții efectuate cu acuratețe. Concentrația este redusă la jumătate de fiecare dată, iar seria trebuie să acopere cel puțin un ordin de mărime al concentrației.

Conductivitatea limită la diluție infinită se calculează prin efectuarea unui experiment similar cu sarea Na și prin extrapolare.

Pentru test, copilul nu are nevoie sa se pregateasca cu nimic. Principalul este sa nu participe la testare dupa un efort sportiv.

Trebuie luate măsuri de precauție pentru a exclude CO2. Detalii experimentale suplimentare și metoda de calcul sunt indicate în texte standard și în referințele 16 și 7. Se calculează valoarea medie și deviația standard pentru valorile pKa respective.

Diagrame de teste oculare neobișnuite

Se include un grafic al pH-ului în funcție de volumul de acid sau de bază standard, împreună cu o prezentare sub formă de tabel. Metode spectrofotometrice Valoarea absorbției și pH-ul pentru fiecare spectru sunt indicate în tabel. S unt calculate cel puțin cinci valori pKa pornind de la puncte intermediare de date privind spectrele, iar valoarea medie și deviația standard pentru aceste rezultate sunt calculate, de asemenea.

Metoda conductometrică Conductivitatea echivalentă Λ se calculează pentru fiecare concentrație de acid și pentru fiecare concentrație a unui amestec cu un echivalent de acid la care se adaugă 0,98 echivalent de hidroxid de sodiu fără carbonați.

diagrame de teste oculare neobișnuite

Acidul este în exces pentru a preveni un exces de OH—datorat hidrolizei. Valori mai bune pentru Ka pot fi obținute prin efectuarea de corecții pentru mobilitate și activitate.

Se calculează valoarea medie și deviația standard ale pKa.

Teste oculare

Raport de testare Toate datele primare și valorile calculate pKa trebuie prezentate împreună cu metoda de calcul de preferință într-un format tabelar astfel cum se sugerează în referința 1precum și parametrii statistici descriși mai sus. Pentru metodele de titrare, se prezintă detalii cu privire la standardizarea soluțiilor de titrare. Pentru metoda spectrofotometrică, se prezintă toate spectrele.

TI Precision Labs - Signal Conditioning: What is an Eye Diagram?

Pentru metoda conductometrică, se raportează detalii cu privire la determinarea constantei celulare. Se furnizează informații cu privire la tehnica utilizată, metodele de analiză și natura oricăror soluții tampon utilizate.

Se raportează temperatura temperaturile de testare. LondonMarch Orientările OCDE privind testarea pentru testarea substanțelor chimice sunt revizuite periodic pentru a se asigura că acestea reflectă cele mai bune cunoștințe științifice disponibile. În revizuirile anterioare ale respectivei orientări privind testarea s-a acordat o atenție deosebită posibilelor îmbunătățiri prin evaluarea tuturor informațiilor existente cu privire la substanța chimică de testat pentru a se evita testarea inutilă pe animale de laborator și, prin urmare, pentru a aborda preocupările privind bunăstarea animală.

În cazul în care datele disponibile sunt insuficiente, se recomandă ca acestea să fie dezvoltate prin aplicarea testării secvențiale 2 3. Strategia de testare include efectuarea unor teste in vitro validate și acceptate și este prezentată ca o completare la această metodă de testare. În sensul Regulamentului CE nr. Testarea pe animale se efectuează doar în cazul în care se determină necesitatea acesteia, după ce se iau în considerare metodele alternative disponibile și prin utilizarea celor determinate a fi adecvate.

La momentul redactării acestei metode de testare actualizate, există cazuri în care utilizarea acestei metode de testare este încă necesară sau impusă în temeiul unor cadre de reglementare. Ultima actualizare s-a axat în principal pe utilizarea de analgezice și anestezice, fără a avea impact asupra conceptului de bază diagrame de teste oculare neobișnuite asupra structurii orientării privind testarea. ICCVAM 3 și un grup științific independent și internațional de revizuire inter pares au analizat utilitatea și limitele utilizării în mod obișnuit de anestezice topice, analgezice sistemice și puncte finale umane în timpul testării de siguranță in vivo pentru iritația oculară În urma evaluării, s-a constatat că utilizarea de anestezice topice și analgezice sistemice ar putea diagrame de teste oculare neobișnuite integral sau în mare parte durerea și suferința fără a afecta rezultatul testului și s-a recomandat utilizarea întotdeauna a acestor substanțe.

Această metodă de testare ia în considerare revizuirea respectivă. Anestezicele topice, analgezicele sistemice și punctele finale umane sunt utilizate în mod obișnuit în timpul testării in vivo a iritației și coroziunii oculare acute. Excepțiile de la utilizarea acestora trebuie justificate.

Îmbunătățirile descrise în prezenta metodă vor reduce în mod substanțial sau vor evita durerea și suferința animalelor în cele mai multe situații de testare în care testarea vitamine pentru vedere în ce vivo pentru siguranță oculară este încă necesară. Mai multe detalii sunt furnizate în versiunea actualizată a procedurilor descrisă mai jos.

Fresh articles

După administrarea substanței chimice de testat nu se administrează anestezice topice sau analgezice suplimentare, în vederea evitării interferențelor cu studiul. Analgezicele cu acțiune antiinflamatorie de exemplu, meloxicam nu se aplică topic, iar dozele utilizate sistemic nu trebuie să interfereze cu efectele oculare.

Definițiile sunt prevăzute în apendicele la metoda de testare. Este posibil ca astfel de studii să fi fost efectuate înaintea sau ca urmare a unei analize a valorii probante a datelor. Se recomandă aplicarea acestei strategii de testare înainte de efectuarea testului in vivo. Utilizarea unei strategii sau proceduri diferite de testare sau decizia de a nu utiliza o abordare de testare graduală trebuie justificate. Se descriu, de asemenea, celelalte efecte asupra ochiului sau efecte sistemice adverse, pentru a asigura o evaluare completă a efectelor.

Durata studiului trebuie să fie suficientă pentru a evalua reversibilitatea sau ireversibilitatea efectelor. Criteriile pentru luarea deciziei de eutanasiere în condiții umane a animalelor muribunde sau suferinde fac obiectul unui document de orientare al OCDE 8. Utilizarea altor șușe sau specii trebuie justificată. Pregătirea animalelor Cu 24 de ore înainte de începerea testului, se examinează ambii ochi ai animalului de experiență selectat provizoriu.

Nu se utilizează exemplarele care prezintă iritații sau defecte oculare sau leziuni corneene preexistente. Condiții de adăpostire și de hrănire Animalele se adăpostesc individual.

diagrame de teste oculare neobișnuite

În spațiul pentru adăpostirea animalelor de experiență se asigură o temperatură de 20 °C ± 3 °C pentru iepuri. Spațiul se iluminează artificial, cu o alternanță de 12 ore lumină, 12 ore întuneric.

Se evită intensitatea excesivă a luminii. Pentru alimentație, se poate utiliza hrană convențională de laborator, cu furnizarea unei cantități nelimitate de apă potabilă. Procedurile alternative, care au fost determinate ca oferind aceeași sau o mai bună evitare sau combatere a durerii și suferinței, pot fi substituite.

Somn pentru îmbunătățirea vederii

Buprenorfina și altele analgezice opiode similare, administrate sistemic, nu sunt cunoscute sau nu se preconizează să modifice reacțiile oculare Pentru a evita posibila interferență cu studiul, se recomandă utilizarea unui anestezic topic care nu conține conservanți.

Ochiul fiecărui animal care nu este tratat cu o substanță chimică de testat, dar care este tratat cu anestezia topică, este utilizat ca martor. În diagrame de teste oculare neobișnuite în care se anticipează că substanța chimică testată va provoca dureri sau suferințe semnificative, aceasta nu se testează, în mod normal, in vivo. Cu toate acestea, în cazul în care există îndoieli sau atunci când este necesar, se ia în considerare utilizarea unor administrări suplimentare de anestezic topic la intervale de 5 minute înainte de TCA.

În pofida faptului că nu există date care să sugereze că meloxicamul are efecte antiinflamatorii asupra ochilor atunci diagrame de teste oculare neobișnuite este administrat s. Sunt disponibile preparate analgezice cu eliberare susținută care pot fi luate în considerare pentru a reduce frecvența de dozare cu analgezice.

Aplicarea substanței chimice de testat Substanța chimică de testat se aplică în sacul conjunctival al unui ochi al fiecărui animal, după îndepărtarea delicată a pleoapei inferioare de pe globul ocular. Pleoapele se țin apoi lipite pentru circa o secundă, pentru a preveni pierderea materialului. Celălalt ochi, care nu se tratează, se utilizează ca martor. Irigația Ochii animalelor testate nu se spală timp de cel puțin 24 de ore de la instilația substanței chimice de testat, cu excepția cazului în care substanța este solidă a se vedea punctul 18 și a cazului în care apar efecte corozive sau iritante imediate.

După 24 de ore, se procedează la o spălare, dacă se consideră necesar. Nu se recomandă utilizarea unui grup satelit de animale pentru a analiza influența spălării, cu excepția cazului în care acest lucru se justifică științific.

În cazul în care este necesar un grup satelit, se folosesc doi iepuri. Diagrame de teste oculare neobișnuite descriu detaliat condițiile de spălare, de exemplu momentul spălării; compoziția și temperatura soluției utilizate; durata, volumul și viteza de aplicare.

admin – Page 4 – Despre ochi

Nivelul dozei 1 Testarea lichidelor Pentru testarea lichidelor se utilizează o doză de 0,1 ml. Nu se utilizează pulverizatoare cu pompă pentru instilarea substanței chimice direct în ochi. Se recomandă extragerea lichidului și colectarea acestuia într-un container înainte de instilarea a 0,1 ml în ochi. Substanța chimică de testat se macină într-un praf fin. Volumul materialului solid se măsoară după o compactare delicată, de exemplu, bătând ușor cu palma recipientul de măsură.

În cazul în care substanța chimică solidă de testat nu a fost îndepărtată din ochiul animalului de experiență prin mecanisme fiziologice în primul moment prestabilit de observare, și anume la o oră după tratament, ochiul poate fi spălat cu o soluție salină sau cu apă distilată.

  1. Freckle in ochi - Nevus coroidal
  2. Test pentru vedere și orbire - Test de vedere pentru glaucom
  3. Teste pentru a diagnostica o cataractă, Diagramă de testare a dimensiunii naturale
  4. Alimente imbunatatirea vederii
  5. Postat de: svasti asta, privit: 3foto: 37 Conţinut: 1 De ce vedem și cum vedem?
  6. Test de viziune la înălțime

Singura excepție o constituie substanțele chimice în containere sub presiune pentru aerosoli, care nu pot fi colectate din cauza vaporizării. În acest caz, ochiul se ține deschis, iar substanța chimică de testat se administrează în ochi cu un singur jet de circa o secundă, de la o distanță de 10 cm perpendicular pe ochi.

Distanța poate varia în funcție de presiunea pulverizatorului și conținutul acestuia. Se evită lezarea ochiului din cauza presiunii pulverizatorului.

Citițiși