Corelația viziunii ce este

Misiune, viziune, valori | Ministerul Educației

Cod de Etică și Conduită Profesională Dispoziții generale Prezentul Cod de etică şi conduită profesională defineşte misiunea, valorile, principiile şi normele de conduită profesională pe care personalul grupului Electrica Electrica S. Misiune Misiunea Electrica este de a asigura energie oriunde, oricând, oricui.

Meniu de navigare

Aducem energie acolo unde oamenii își materializează visurile. Scopul acestui Cod de etică și conduită profesională este de a promova valorile și principiile etice ale organizației, de a crea o cultură a integrității și un climat profesional etic la nivelul grupului Electrica, în acord cu viziunea organizației, care să determine personalul să acționeze cu profesionalism în interesul acesteia.

Prin actualul Cod de etică și conduită profesională se pune accent pe descurajarea practicilor imorale, a încălcării prevederilor legale și a reglementărilor interne ale societății. Viziune Viziunea Electrica S. În corelația viziunii ce este cu strategia Uniunii Europene privind integrarea sistemului energetic, Electrica se dorește a fi promotor pentru electrificare și energie verde.

De asemenea Electrica, lider de piață pe segmentele de distribuție și de furnizare a energiei electrice, își va continua dezvoltarea atât la nivel național cât și la nivel regional.

Apel profetic

Extinderea în domenii conexe și obținerea de sinergii cu domeniile în care activează deja, fac parte din obiectivele cheie ale grupului Electrica. Valori și principii Codul de etică şi conduită profesională al Electrica definește valorile și principiile adoptate și promovate la nivelul Organizației, esențiale în dezvoltarea unei culturi a eticii, integrității și sustenabilității. Ele au fost şi vor continua să fie fundamentul succesului Organizaţiei.

Acestea sunt: Încredere Suntem partenerul pe care te poți baza acum și în viitor. Încrederea partenerilor de afaceri, a propriului personal și a celorlalte părți interesate este o componentă primordială a dezvoltării organizației.

Articole similare

Electrica și personalul său formează un colectiv cu o conduită corectă şi onestă care dă dovadă de integritate prin convergența între acțiuni, valori, principii și reguli de drept.

Electrica şi personalul său se află într-un dialog deschis şi constructiv cu toate părţile interesate, dialog bazat pe respect şi profesionalism.

corelația viziunii ce este

Prin respectul de sine, ne respectăm și partenerii. Personalul Electrica va da dovadă de respect în toate interacţiunile generate în cadrul activităţii lor profesionale.

  1. Wikimedia Commons conține materiale multimedia legate de Heruvim Heruvim este o clasă specială de îngericare urmează ierarhic după serafimi.
  2. Heruvim - Wikipedia

Electrica şi personalul său se vor comporta în mod responsabil, integru şi transparent în relaţiile cu competitorii, partenerii și alte părți interesate, asigurând o concurenţă loială şi echitabilă în domeniul propriu de activitate, corelația viziunii ce este tratament nediscriminatoriu și o conduită caracterizată de imparțialitate.

Electrica, personalul său, precum şi partenerii săi nu vor avea atitudini discriminatorii faţă de nicio persoană, indiferent de rasă, sex, religie, orientare sexuală, apartenenţă politică sau de alte criterii ce pot sta la baza discriminării.

corelația viziunii ce este

Competență Construim cu pricepere. Suntem mândri de rolul pe care munca noastră ni-l conferă în societate. Printr-o dezvoltare continuă a practicilor de afaceri, a know-how-ului şi a tehnologiilor, Electrica aspiră la performanţe excepţionale şi doreşte să-și consolideze poziţia de lider în domeniul său corelația viziunii ce este activitate pe termen lung și în mod durabil. Toate sarcinile și atribuțiile de serviciu ce revin Personalului Electrica sunt îndeplinite cu maximum de profesionalism, eficacitate și eficiență, conform competențelor deținute și cunoscând reglementările legale și cele interne aplicabile.

Account Options

Siguranță Suntem atenți la siguranța angajaților, a colaboratorilor și a comunităților în care lucrăm. Siguranța acestora și asigurarea continuității în alimentarea cu energie electrică sunt primordiale pentru Electrica.

corelația viziunii ce este

În acest sens, personalul și partenerii grupului Electrica au obligația de a respecta toate măsurile definite de organizație în vederea creșterii nivelului de securitate al propriilor angajați și al comunităților, toate celelalte părți interesate fiind încurajate să se supună acestora pentru siguranța lor. Sustenabilitate Sustenabilitatea este modelul de business al Electrica.

Analiza Posturala / Podoscopie

Soluțiile noastre sunt pe termen lung și prietenoase cu mediul și oamenii. La nivel global, umanitatea se confruntă cu provocarea de a găsi astfel de noi soluții accesibile, iar grupul Electrica vizează o dezvoltare durabilă prin reducera amprentei de carbon, protejarea biodiversității, gestionarea responsabilă a deșeurilor, în așa fel încât să respectăm direcțiile trasate de pactul ecologic Green Deal.

Electrica S. Preocupările Electrica sunt orientate spre îndeplinirea tuturor cerinţelor şi aşteptărilor îndreptăţite ale părţilor interesate.

Cum afectează curbarea coloanei vertebrale viziunea? Corelația dintre ocluzia dentară și postură herminrentacarcluj. Viziune și postură, mișcarea mâinilor a fost studiată în strânsă legătură cu.

Grupul Electrica încurajează cercetarea şi inovarea pentru a dezvolta know-how-ul în domeniul asigurării calității şi siguranței serviciilor sale pentru clienți, parteneri, mediu și generațiile viitoare, economiei de resurse naturale şi reducerii oricăror efecte nocive ale activității. Electrica este preocupată constant și de creșterea nivelului implicării angajaților săi, reprezentanților săi, sindicatelor precum și a celor din afara organizației parteneri, consumatori, investitori în dezvoltarea și implementarea practicilor sale în domeniul responsabilității sociale.

Dispoziţii generale 1. Normele de conduită se aplică în mod obligatoriu personalului grupului Electrica de la toate nivelurile ierarhice din structura organizatorică, cât şi personalului detaşat sau delegat în cadrul societăţiilor sale. Întreg personalul grupului Electrica trebuie să cunoască, să-şi însuşească şi să acţioneze în conformitate cu prevederile acestui Cod de etică și conduită profesională.

Articole similare

Concepte utilizate Corupţie — Folosirea discreționară a poziției sau a funcţiei deţinute, prin recurgerea la mijloace ilegale, în scopul satisfacerii unor interese directe sau indirecte, personale sau de grup.

Plată de facilitare — O plată suplimentară efectuată pentru a determina o persoană să-şi îndeplinească în mod corect obligaţiile profesionale, ceea ce poate conduce la un tratament preferenţial. Avertizare de integritate — Sesizarea de către personalul grupului Electrica, furnizor sau client a situaţiilor de management defectuos, nerespectare a normelor interne de etică, conduită în afaceri, a politicilor sau starea viziunii noi, corupție sau alte încălcări ale legislației aplicabile în vigoare la nivel național și european.

Conformitate — Respectarea de către organizație a prevederilor cadrului de reglementare aplicabil activităților sale, a normelor și standardelor proprii, precum și a codurilor de conduită și profesionale și a standardelor abilitate pe piața sau industria aferentă.

Citițiși