Cele mai bune mijloace pentru vedere.

Orbirea și deficiența de vedere

Copiii care nu pot face faţă cerinţelor şcolare, cei care prezintă diverse forme şi niveluri de eşec şcolar sunt încă prea puţin cunoscuţi şi acceptaţi din punct de vedere psihopedagogic. Atitudinea cea mai frecventă manifestată faţă de aceştia din partea şcolii şi a societăţii în general este de subvalorizare - bazată în mare măsură pe lipsa de reuşită şi de competenţa şcolară. Noul tip de şcoală, cea incluzivă, trebuie să recunoască diferite cerinţe educaţionale ale copiilor, să reacţioneze adecvat la acestea, să asigure o educaţie de calitate pentru toţi.

Articole similare

Este vorba de o altă opţiune de politică a educaţiei, pentru ca şcolile să poată oferi răspunsuri adecvate cerinţelor educaţiei diferite ale copiilor. Diferenţele dintre copii sunt considerate fireşti, iar şcoala dispune de servicii adecvate care să acţioneze continuu pentru a întâmpina cerinţele educaţionale diferite. Construcţia unei educaţii pentru toţi ia în calcul schimbările necesare, obţinute prin procesul organizat al invăţării în aşa fel încât să se construiască politici ale incluziunii, să se dezvolte practici incluzive pentru ca în final să apară şi să se organizeze o cultură a incluziunii.

Cadrele didactice trebuie să cunoască și să aplice o multitudine de metode didactice și instrumente de lucru care să țină cont de nevoile de învățare și de ritmul fiecărui copil.

cele mai bune mijloace pentru vedere contuzia viziunii deteriorate

În acest sens, schimbarea începe cu crearea unei culturi incluzive şi continuă cu dezvoltarea de practici educaţionale şi măsuri concrete de incluziune. Este adevărat că nu de puţine ori condiţiile de organizare şcolară - efective numeroase de elevi în clasă, programa şcolară foarte încărcată, timpul scurt de activităţi şi interacţiuni în clasă cu elevii pe parcursul unei lecţii, insuficienta pregătire psihopedagogicăreprezintă obstacole serioase în asigurarea unui învăţământ eficace pentru fiecare elev.

Cadrele didactice trebuie să aleagă acele strategii și metode de lucru pentru implementarea unui învățământ incluziv, asfel încât fiecare elev să fie sprijinit în învăţare pornind de la noţiuni cheiecontinuând cu o serie de paşi sistematici, raportând instruirea la experienţa anterioară a elevilor.

STRATEGII DIDACTICE - METODE DIDACTICE - MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Învăţarea prin cooperare, activităţi practice în care elevii acţionează independent, asigurarea învăţării temeinice - sunt linii directoare ale unei strategii pentru educaţie incluzivă. Strategia didactică reprezintă un sistem complex si coerent de mijloace, metode, materiale și alte resurse educaționale care vizează atingerea unor obiective.

Componente ale strategiei didactice: · sistemul formelor de organizare si desfășurare a activitații educaționale, · sistemul metodologic, respectiv sistemul metodelor și procedeelor didactice, · sistemul mijloacelor de învățământ, respectiv a resurselor utilizate, · sistemul obiectivelor operaționale. Tipuri de strategii didactice: 1.

cele mai bune mijloace pentru vedere miopie 30 cm

Strategiile didactice sunt realizate cu ajutorul metodelor de predare şi învăţare informative şi activ-participative, de studiu individual, de verificare si evaluare. Strategia nu se confunda cu metoda sau cu metodologia didactica. Metoda vizeaza o activitate de predare-învatare-evaluare.

  • Informații generale despre contextul epidemiologic 1 Ce este starea de alertă?
  • Ghid informativ MEC în contextul COVID | Ministerul Educației

Strategia vizeaza procesul de instruire în ansamblu si nu o secventa de instruire. Metoda reprezintă: o un plan mască de tratament pentru ochi actiune, o succesiune de operatii realizate in vederea atingerii unui scop o un instrument de lucru in activitatea de cunoastere si de formare a abilitatilor o este o tehnica de care profesorul si elevii se folosesc pentru efectuarea actiunii de predare-invatare; ea asigura realizarea in practica a unei activitati proiectate mintal, conform unei strategii didactice.

Cum este diagnosticată deficiența de vedere?

Functii ale metodelor de invatamant: · cognitiva - de dirijare a cunoasterii in scopul insusirii unor cunostinte; · normativa - aspecte metodologice, respectiv, modul cum sa predea profesorul si cum sa invete elevul; · motivationala - de stimulare a interesului cognitiv, de sustinere a procesului de invatare; · formativ-educativ-compensatorie- de exersare, antrenare si dezvoltare a proceselor psihice.

Caracteristici ale metodelor didactice: 1. Sunt demersuri teoretico-actionale executive de predare- învatare care asigura derularea si finalizarea eficienta a procesului instructiv- educativ; 2. Sunt in acelasi timp demersuri investigative de cunoastere stiintificade documentare si experimental-aplicative contribuind la dezvoltarea teoriei si practicii pedagogice; 3.

Cuprind si dinamizeaza elemente pedagogice teoretice; 4.

cele mai bune mijloace pentru vedere bliț pentru vedere

Se elaboreaza si implementeaza corelat cu: · gradul si profilul învatamântului · cu specificul disciplinei de învatamânt · cu natura si specificul activitatilor didactice · cu nivelul de pregatire al celor care învata; 5. Se elaboreaza si se aplica în strânsa legatura cu celelalte componente ale procesului de învatamânt; 6.

Să înțelegem orbirea

Se elaboreaza si se aplica în functie de particularitatile de vârsta si individuale ale agentilor actului pedagogic; 7. Contribuie la realizarea obiectivelor didactice; 8. Au caracter dinamic elimina uzurile morale si adopta noul, sunt deschise perfectionarilor 9. Contribuie la realizarea eficienta a predarii-învatarii unele servesc în mai mare masura muncii profesoruluiîn predare; altele servesc mai ales elevului, învatarii ; Clasificarea metodelor de invatamant 1.

cele mai bune mijloace pentru vedere viziunea 2 este câte dioptrii

Din punct de vedere istoric: a metode clasice sau traditionale : expunerea, cele mai bune mijloace pentru vedere, exercitiul, demonstratia; b metode de data mai recenta sau moderne : problematizarea, expunerea insotita de mijloace tehnice, modelarea, algoritmizarea, instruirea programata 2. Dupa gradul de angajare a elevilor la lectie: a metode expozitive sau pasive : cele mai bune mijloace pentru vedere accent pe memoria reproductiva si ascultarea pasiva; b metode activ-participative : favorizeaza activitatea de explorare personala si interactiunea cu ceilalti colegi 4.

Dupa functia didactica principala: a metode de predare si comunicare; b metode de fixare si consolidare; c metode de verificare si apreciere a rezultatelor activitatii scolare 6. In functie de axa invatare : o prin receptare invatare mecanica o prin invatare prin descoperire invatare constienta a metode bazate pe invatarea prin receptare — expunereademonstratia cu caracter expozitiv b metode care apartin descoperirii dirijate: conversatia euristicaobservatia dirijatainstruirea programatastudiul de caz etc… c metode de descoperire propriu-zisa : observarea independenta, exercitiul euristic, rezolvarea de probleme, brainstorming-ul etc… Principalele metode de invatamant:.

Citițiși