Care este traducerea viziunii tale

Traducere «Viziunea» din română în germană cu exemple - laguna-studio.ro

Traducere "viziunea ta" în engleză

Problema este nimeni nu înțelege viziunea ta. The problem is no one really understands your vision. Dacă ucigașul din viziunea ta știa asta? What if the killer from your vision knew that? E normal ca viziunea ta să reflecte asta.

It's only natural the vision quest would reflect that. E viziunea ta, dar nu legea. That's your view but it's not the law. Deci acum văd că ai revizuit viziunea ta.

Viziunea ca engleză

So now I see you have revised your view on it. În viziunea ta a îmbrăcăminte a doua viziune o femeie. Your vision was of a woman.

piele de gaina cum s-a restabilit viziunea

Asta e viziunea ta, prietene! This is your visionmy friend. Cred ca vom ajuta viziunea ta. I think they'll help your vision. Deoarece nici una din celelalte companii n-au viziunea ta.

Traducere «Viziunea» din română în germană cu exemple - laguna-studio.ro

Because none of those other companies have your vision. Aang, viziunea ta nu este reală. Aang, your vision is not real. Nu erau pregătiți încă pentru viziunea ta.

Am o traducere de viziune bună

Paulette, they weren't ready for your vision. Nu te poți aștepta ca toată lumea să creadă în viziunea ta. You can't expect everyone to believe in your vision. Are asta ceva legătură cu viziunea ta? Does this have something to do with your vision?

Cele Mai NOI GHICITORI Care TREBUIE Rezolvate Pana In 2021

Eu vã garantez nici unul dintre l-ai vãzut Tyson, în viziunea ta. I guarantee you neither one of you saw Tyson in your vision.

E viziunea ta, nu a ei.

cerc vizual cerc roșu viziunea se va îmbunătăți dacă

It is your visionnot hers. D-ră Pensall, mi-ai putea spune mai multe despre viziunea ta.

Miss Pensall, I wonder if you can tell me more about your vision. Amenințare a unei bătălii nu înseamnă care este traducerea viziunii tale de gând să ajung ca viziunea ta. The threat of a battle does not mean I'm going to end up like your vision.

este posibilă restabilirea vederii prin post viziune intoxicată

M-ai putea strecura, să-mi spui despre viziunea ta.

Citițiși