Aș avea o astfel de viziune, Traducere "avea o viziune" în engleză

Aș avea o astfel de viziune

Ca răspuns cea mai bună carte pentru restaurarea vederii această rugăciune, Dumnezeu Tatăl şi Fiul Său, Isus Hristos, i-au apărut lui Joseph şi i-au spus că adevărata Biserică a lui Isus Hristos nu se afla pe pământ şi că Ei îl aleseseră pe Joseph pentru a o restaura.

Descarcă Din acea zi, Joseph a Aș avea o astfel de viziune în slujba lui Dumnezeu, lucrând să întemeieze Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă şi să înalţe împărăţia lui Dumnezeu pe pământ în zilele din urmă. Membri credincioşi ai Bisericii au depus mărturie că Isus Hristos este Salvatorul şi Mântuitorul lumii. Isus îndrumă Biserica Sa astăzi prin revelaţie dată unui profet de pe pământ. Şi Joseph Smith a fost un astfel de profet.

Deşi Joseph a realizat multe lucruri în timpul vieţii sale, cel mai important a fost angajamentul pe care şi l-a luat de a fi ucenic şi martor al lui Isus Hristos. Cei care Aș avea o astfel de viziune mărturia profetului prin puterea Duhului Sfânt vor cunoaşte adevărul lucrării pe care el a fost chemat s-o facă. Ei vor putea viziunea orbeste, de asemenea, pacea şi fericirea care vin prin Salvatorul Isus Hristos, pe care Joseph Smith L-a preaslăvit şi L-a slujit.

Pentru a hotărî cărei Biserici să i se alăture, Joseph a căutat îndrumare în Biblie.

Aș avea o astfel de viziune cum se tratează miopia de gradul I

Care Biserică este adevărată? Joseph Smith s-a născut în anul în Sharon, Vermont.

Prima Viziune: Tatăl şi Fiul i Se arată lui Joseph Smith

În momentul în care începe această relatare, el avea 14 ani, locuia cu familia sa în statul New York şi se gândea cu toată seriozitatea cărei biserici să i se alăture. În masă test de ochi ce urmează este prezentată experienţa lui Joseph, aşa cum a descris-o el. În această perioadă de mare agitaţie, mintea mea a fost cuprinsă de reflecţii serioase şi de mari nelinişti… Îmi spuneam deseori: Ce este de făcut?

  1. Знает, возможно, и есть Ярлан Зей.
  2. Совсем не является.

Care dintre toate aceste grupări are dreptate; sau, greşesc ele toate laolaltă? Dacă una dintre ele are dreptate, care este aceasta şi cum pot s-o recunosc?

Aș avea o astfel de viziune recenzii despre sfera clinicii oftalmologice

Niciodată muzica pentru vedere a pătruns un pasaj din scriptură în inima omului cu mai multă putere decât a pătruns acesta, atunci, în inima mea. Părea că intră cu putere mare în fiecare fibră a inimii mele.

Aș avea o astfel de viziune originea organelor vederii

Am meditat iar şi iar asupra lui, ştiind că, dacă vreo persoană avea nevoie de înţelepciune de la Dumnezeu, eu eram aceea; pentru că nu ştiam cum să fac şi, dacă nu puteam obţine mai multă înţelepciune decât aveam atunci, niciodată nu aveam să ştiu; pentru că învăţătorii de religie ai diferitelor grupări religioase înţelegeau aceleaşi pasaje din scripturi în moduri atât de diferite, încât se distrugea toată încrederea în lămurirea întrebării printr-un apel la Biblie.

În cele din urmă, am ajuns la concluzia că trebuie, fie să rămân în întuneric şi în confuzie, fie să fac aşa cum îndrumă Iacov, şi anume, să cer de la Dumnezeu.

It's my job to have a vision. Trebuie să ştim dacă această Comisie va avea o viziune, ambiţie şi hotărâre. We need to know whether this Commission will have a visionambition and determination. La început, era foarte clar că avea o viziune despre noi care era departe de viziunea care o aveam noi despre noi.

Prima Viziune a lui Joseph Smith În conformitate cu hotărârea mea de a cere de la Dumnezeu, m-am retras în pădure să fac încercarea. Era în dimineaţa unei zile frumoase, senine, la începutul primăverii anului o mie opt sute douăzeci.

Aș avea o astfel de viziune ostigmatismul vederii

Era pentru prima dată în viaţa mea când făceam o astfel de încercare, pentru că în mijlocul tuturor frământărilor mele, eu nu încercasem, încă, niciodată să mă rog cu glas tare. După ce m-am retras în locul unde plănuisem dinainte să merg, uitându-mă în jurul meu şi văzându-mă singur, am îngenuncheat şi am început să înalţ dorinţele inimii mele către Dumnezeu.

Realizarea unei viziuni pentru o Românie prosperă în cadrul unei Europe pașnice

De abia începusem, când imediat am fost cuprins de o putere care m-a copleşit în întregime şi care a avut o influenţă atât exerciții de astigmatism de vedere pentru ochi uimitoare asupra mea, încât mi-a legat limba, astfel că nu am putut vorbi.

Un întuneric de nepătruns s-a aşternut în jurul meu şi mi s-a părut pentru un moment că eram condamnat la o distrugere subită. Dar, adunându-mi toate puterile pentru a-L chema pe Dumnezeu să mă elibereze din puterea acestui duşman care pusese stăpânire pe mine şi chiar în clipa când eram gata să mă las cuprins de disperare şi să mă las pradă distrugerii — nu unei nimiciri Aș avea o astfel de viziune, ci puterii unei fiinţe reale din lumea nevăzută, care problema vederii ochilor putere atât de uimitoare cum nu mai simţisem niciodată la vreo fiinţă — chiar în acest moment de mare panică, am văzut un stâlp de lumina exact deasupra Aș avea o astfel de viziune meu, mai luminos ca strălucirea soarelui, care a coborât treptat până când a căzut deasupra mea.

Imediat ce a apărut, m-am simţit eliberat de duşmanul care mă ţinea legat. Aș avea o astfel de viziune lumina s-a oprit asupra mea, am văzut două Personaje, ale căror strălucire şi slavă întreceau orice descriere şi care stăteau deasupra mea, în aer.

Traducere "avea o viziune" în engleză

Scopul meu, mergând să-L întreb pe Domnul, era să ştiu care dintre toate confesiunile era adevărată, pentru ca să ştiu căreia să mă alătur. De aceea, imediat ce am devenit stăpân pe mine astfel încât să pot vorbi, Le-am întrebat pe cele Aș avea o astfel de viziune Personaje, care stăteau deasupra mea în lumină, care dintre toate confesiunile era cea adevărată pentru că la vremea aceea inima mea nu simţise niciodată că toate erau greşite Aș avea o astfel de viziune şi căreia trebuia să mă alătur.

El mi-a interzis din nou să mă alătur vreuneia dintre ele; şi multe alte lucruri mi-a spus El mie, pe care nu le pot acuitatea vederii umane acum.

Aș avea o astfel de viziune câte dioptrii cu vedere normală

Când mi-am revenit, eram lungit pe spate uitându-mă la cer. Când lumina a dispărut, nu mai aveam forţă dar, în curând, revenindu-mi într-o oarecare măsură am plecat acasă. Persecuţia Joseph L-a ascultat pe Dumnezeu şi nu s-a alăturat nici uneia dintre bisericile existente. The skill of self confidence - Dr. Ivan Joseph - TEDxRyersonU După ce a spus oamenilor ceea ce văzuse şi ce auzise, a început să trăiască experienţa contestării şi persecuţiei.

Curând, am constatat… că povestirea întâmplării mele a stârnit, printre învăţătorii de religie, mari prejudicii împotriva Aș avea o astfel de viziune şi a fost cauza unei mari persecuţii, care a continuat să crească; şi cu toate că eram un băiat necunoscut, având numai între paisprezece şi cincisprezece ani şi condiţiile mele în viaţă au fost de natură a face din mine un băiat fără importanţă în lume, totuşi, oameni cu poziţii înalte mi-au acordat suficientă atenţie pentru a stârni opinia publică împotriva mea şi a crea o persecuţie amară; şi acesta a fost un lucru comun printre toate confesiunile: toate s-au unit pentru a mă persecuta.

Mărturia profetului Joseph Smith Aceasta m-a făcut să mă gândesc serios, atunci şi deseori după aceea, că era foarte straniu faptul că un băiat necunoscut, având puţin peste Aș avea o astfel de viziune ani şi, de asemenea, condamnat să-şi câştige o existenţă sărăcăcioasă prin munca sa zilnică, a putut fi considerat o persoană atât de importantă încât să atragă atenţia celor mai importanţi oameni din cele mai cunoscute confesiuni ale zilei şi în aşa fel încât să creeze în ei spiritul celei mai amari persecuţii şi insulte.

Dar, stranie sau nu, aceasta a fost situaţia şi a fost adeseori cauza unei mari tristeţi pentru mine.

Unul dintre Ele mi-a vorbit, chemându-mă pe nume, şi a spus arătând către celălalt : Acesta este Fiul Meu Iubit. Apostolii Salvatorului au fost respinşi şi ucişi, învăţăturile Lui au fost modificate şi preoţia lui Dumnezeu a fost luată de pe pământ.

Totuşi, era, fără îndoială, o realitate faptul că eu avusesem o viziune. De atunci, m-am gândit că mă simţeam foarte asemănător lui Pavel, când şi-a susţinut apărarea înaintea regelui Agripa şi i-a povestit despre viziunea pe care a avut-o, când a văzut o lumină şi a auzit un glas; dar, totuşi, au fost puţini acei care l-au crezut; unii spuneau că nu era cinstit, alţii spuneau că era nebun; şi-au bătut joc de el şi l-au insultat. Dar, toate acestea nu au distrus realitatea viziunii sale.

Aș avea o astfel de viziune panouri de viziune și plasmă

El avusese o viziune, el ştia că a avut, şi toate persecuţiile de sub cer nu puteau să schimbe faptul acesta; şi, deşi ei aveau să-l persecute până la moarte, el a ştiut totuşi şi avea să ştie până la ultima suflare că a văzut o lumină şi a auzit un glas vorbind cu el şi toată lumea n-ar fi putut să-l facă să gândească sau să creadă altfel. Căci avusesem o viziune; ştiam aceasta şi ştiam că Dumnezeu ştie aceasta şi n-am putut să o neg, nici să îndrăznesc să fac acest lucru.

Aș avea o astfel de viziune

Aşa a fost şi cu mine. Văzusem, cu adevărat, o lumină şi în mijlocul acelei lumini am văzut două Personaje şi Ele au vorbit într-adevăr cu mine; şi, cu toate că eram urât şi persecutat pentru că spuneam că Aș avea o astfel de viziune avut o viziune, totuşi era adevărat; şi în timp ce mă persecutau, insultându-mă şi vorbind tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva mea, pentru că susţineam acest lucru, am ajuns să spun în inima mea: Pentru ce mă persecută ei pe mine, pentru că spun adevărul?

Am avut, într-adevăr, o viziune; şi cine sunt eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu?

Citițiși